❖ ตารางหุ้นหวยประเทศไทย

❖ หุ้นหวยประเทศไทย 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง เลขใบ้❖ ตารางหุ้นต่างประเทศ

❖ ผลหุ้นต่างประเทศประจำวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง เลขใบ้


Step:1 คัดลอกโค้ด HTML ตารางหวยหุ้นปรเทศไทย

	

<h2> ❖ ตารางหุ้นหวยประเทศไทย</h2>

<div class="box_tb"><a href="www.setded.com">www.setded.com </a></div>
 <div class="table-responsive">
	<table class="table table-bordered ">

	  <tr>
	<th id="date1">❖ หุ้นหวยประเทศไทย </th>
	    <th>3 ตัวบน</th>
	    <th> 2 ตัวล่าง</th>
	    <th>เลขใบ้</th>
	   </tr>
	 <tbody id="demo"></tbody>
	</table>
 </div>

HTML ตารางหุ้นต่างประเทศ

	


<h2 > ❖ ตารางหุ้นต่างประเทศ </h2>
	<div class="box_tb"><a href="www.setded.com">www.setded.com </a></div>
<div class="table-responsive">
 <table class="table table-bordered ">
  <tr>
    <th id="date2">❖ ผลหุ้นต่างประเทศประจำวันที่ </th>
            <th>3 ตัวบน</th>
            <th> 2 ตัวล่าง</th>
            <th>เลขใบ้</th>
          </tr>
 <tbody id="demo1">
 	
 </tbody>
</table>
</div>
 
	


Step:2 คัดลอกโค้ด JS

				
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>

<script> 
(function() {
		  var url = "http://setded.com/share/admin/json.php";
		 $.getJSON( url, {

		  format: "json"
		 })
		  .done(function( data ) {
		  	console.log(data);
		  	var html;
		   	$.each(data,function(index, el) {

        if (el.ID_TYPE<=4) {
		   	    html += "<tr><td>"+el.NAME_TYPE+"</td><td>"+el.THREE_NUM+"</td><td>"+el.TWO_NUM+"</td><td>"+el.MUTE_NUM+"</td></tr>";
        }
		   	});

		   	$('#demo').html(html);
		   	
		  });

		})();


		(function() {
		  var url = "http://setded.com/share/admin/json.php";
		 $.getJSON( url, {

		  format: "json"
		 })
		  .done(function( data ) {
		  	var html;
		   	$.each(data,function(index, el) {

         if (el.ID_TYPE>4) { 
		   	    html += "<tr><td>"+el.NAME_TYPE+"</td><td>"+el.THREE_NUM+"</td><td>"+el.TWO_NUM+"</td><td>"+el.MUTE_NUM+"</td></tr>";
        }

		   	});
 
		   	$('#demo1').html(html);
		   	
		  });

		})();


		(function() {
		  var url = "http://setded.com/share/admin/json.php";
		 $.getJSON( url, {

		  format: "json"
		 })
		  .done(function( data ) {
		  	console.log(data);
		  	var html;
		   	$.each(data,function(index, el) {
   				var date_me = new Date(el.DATE_SHARE);
   				console.log(date_me);
          html = "❖ ผลหุ้นไทยประจำวันที่ "
          +"<b>"+"("+ date_me.getDate() + "/" + (date_me.getMonth()+1) + "/" + date_me.getFullYear() +")"+"</b>";
         

		   	});
 
		   	$('#date1').html(html);

		   	
		  });

		})();


		(function() {
		  var url = "http://setded.com/share/admin/json.php";
		 $.getJSON( url, {

		  format: "json"
		 })
		  .done(function( data ) {
		  	console.log(data);
		  	var html;
		   	$.each(data,function(index, el) {

   				var date_me = new Date(el.DATE_SHARE);
          html = "❖ ผลหุ้นต่างประเทศ "
          +"<b>"+"("+ date_me.getDate() + "/" + (date_me.getMonth()+1) + "/" + date_me.getFullYear() +")"+"</b>";
         

		   	});
 
		   	$('#date2').html(html);

		   	
		  });

		})();


</script>


				
			เกียวกับเว็บไซต์

Setded เว็บข่าวสารใบ้หวย แหล่งรวมเลขเด็ดๆ ดูผลหวยหุ้นย้อนหลัง และ สถิติของผลรางวัลหวย
ติดต่อ
แฟนเพจ